Pamiętnik Literacki

Pamiętnik Literacki 2/2014

„Pamiętnik Literacki” 2014, z. 2

 

TREŚĆ ZESZYTU

 

1. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Danuta Zawadzka, Przestrzeń historii, przestrzeń tekstu – paralele Lelewela i Mickiewicza  (s. 5)

Paweł Siwiec, „Szanfary”. Raz jeszcze o przekładach Adama Mickiewicza i Ludwika Spitznagla (s. 21)

Piotr Lewicz, W poszukiwaniu tożsamości podmiotu romantycznego – między pamięcią indywidualną a zbiorową. „Lyrical Ballads” Williama Wordswortha oraz „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza (s. 47)

Maria Berkan-Jabłońska, Kreacje kobiece w powieściach XIX-wiecznej literatki, Józefy ze Śmigielskich Dobieszewskiej (s. 75)

Piotr Chlebowski, „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem”. Próba nowej lektury Norwidowskiego poematu „Quidam” (s. 107)

 

2. MATERIAŁY I NOTATKI

 

Jacek Brzozowski,  Emmanuel Fradois, Maria Kalinowska, Zbigniew Przychodniak, Odnaleziony autograf francuskiego wiersza Juliusza Słowackiego (s. 127)

Maria Prussak, „Pieśń Wajdeloty” w tłumaczeniu Wasilija Żukowskiego  (s. 147)

Andrzej Lam, Z jakiego wydania „Cherubinowego wędrowca” korzystał Mickiewicz? (s. 151)

Poleskie sonety Benedykta Jankowskiego. Do druku podał Anton Franciszek Bryl. – Aneks: Adam Pomorski, O publikacji sonetów Benedykta Jankowskiego (s. 159)

Michał Mesjasz, Kunegunda Białopiotrowiczowa i jej zaginiona powieść (s. 165)

 

3. RECENZJE I PRZEGLĄDY

 

Piotr Szwed, Juliusz Słowacki od wierszy. Rec.: Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje. Red. Ewangelina Skalińska i Ewa Szczeglacka-Pawłowska. Warszawa 2011 (s. 175)

Maciej Junkiert,  Muza w stanie krytycznym. Rec.: Magdalena Siwiec, Romantyczne koncepcje poezji. Poeta i Muza ‒ relacja w stanie kryzysu (Alfred de Musset i Juliusz Słowacki). Kraków 2012 (s. 184)

Danuta Zawadzka, Słowacki z perspektywy postkolonialnej. Rec.: Słowacki postkolonialny. Pod red. Michała Kuziaka. (Bydgoszcz) [2010] (s. 191)

Elżbieta Dąbrowicz, W stronę syntezy. Rec.: Zofia Trojanowiczowa, Romantyzm od poetyki do polityki. Interpretacje i materiały. Kraków 2010  (s. 199)

Elżbieta Dąbrowicz, Ethos i konieczność. Rec.: Jerzy Fiećko, Krasiński przeciw Mickiewiczowi. Najważniejszy spór romantyków. Poznań 2011 (s. 206)

Sabina Brzozowska, Aneta Mazur, Nieprawdziwy koniec XIX wieku. Rec.: Ewa Paczoska, Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności. (Warszawa 2010) (s. 215)

Marcin Lutomierski, Romantyzm żywy. Rec.: Magdalena Rabizo-Birek, Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej. Rzeszów 2012 (s. 224)

Magdalena Bąk, Romantyzm to dziś, tylko cokolwiek dalej. Rec.: Michał Masłowski, Etyka i metafizyka. Perspektywa transcendencji poziomej we współczesnej kulturze polskiej. Warszawa 2011. „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”. Tom 13  (s. 232)

Tomasz Górny, Zrozumieć muzykę. Rec.: Maria Fogler, Czym jest muzyka? Filozofia muzyki w powieści „Doktor Faustus” Tomasza Manna. Warszawa 2009 (s. 238)

 

4. DYSKUSJE – KORESPONDENCJA

 

Maria Kalinowska, „...i koniem i łódką...”  (s. 245)

21
lip 2014
AKTUALNY ZESZYT 3